Bohater romantyczny i pozytywistyczny – czym się różnią?

Przeczytasz w 4 min
Przypomnij sobie cechy bohatera romantycznego i pozytywistycznego przed maturą 2024!

Każda epoka tworzy własny model bohatera. Romantyzm i pozytywizm – dwie sąsiadujące ze sobą epoki – również ukształtowały swoje odmienne modele bohatera literackiego. Bohaterowie ci żyją w różnych czasach i różne uwarunkowania kształtują ich postawy.

ROMANTYKPOZYTYWISTA
🌟Wybitny i niepowtarzalny, indywidualista.

🌟 Ludzie go nie rozumieją i często on sam siebie nie rozumie. 

🌟 Nadwrażliwy uczuciowo i często obdarzony talentem poetyckim.

🌟 Ma poczucie wyższości nad pozostałymi ludźmi, czuje się wybrańcem narodu. 

🌟 Przemawia przez niego duma i poczucie odpowiedzialności za swój naród. 
🌟Przeciętna jednostka, niewyróżniająca się ze społeczeństwa. 

🌟Nie ma zdolności poetyckich, jest jednym z wielu.

🌟 Realista - nie ma czasu na górnolotne wywody na temat uczucia.
🌟 Człowiek o bogatej warstwie uczuciowej. 
Cierpi - uczucie przynosi mu ból. 

🌟 Miłość doprowadza go do szaleństwa, dokonuje pod wpływem miłości gwałtownych, nierozważnych czynów.

🌟 Oddanie się uczuciu miłości przynosi ból, rozpacz i często prowadzi do samobójstwa / próby. 

🌟 Miłość romantyczna to uczucie tragiczne - jako kochanek bohater ponosi klęskę.
🌟 W miłości nie poddaje się szaleństwu, nie ulega ekstazie, nie idealizuje wybranki. 

🌟 Miłość traktuje jako naturalne uczucie i wyraża je w codziennej trosce, w poczuciu odpowiedzialności. 

🌟 Nie zawsze zaznaje szczęście w miłości, ale nie rozpacza, nie usiłuje popełnić samobójstwa.

🌟 Cel życia znajduje w pracy, w wypełnianiu codziennych obowiązków życiowych. 

🌟 Nie ma czasu na analizowanie swoich stanów duszy, nie rozczula się nad sobą.
🌟 Poświęca się wielkiej, szlachetnej i nieosiągalnej idei. 

🌟 Szuka idei, której mógłby poświęcić swe życie i znajduje ją w walce o wolność narodu. 

🌟 Walczy samotnie z wrogiem. 

🌟 Ponosi klęskę jako bojownik narodowy.
🌟 Kieruje się przede wszystkim rozumem i doświadczeniem.

🌟 Bierze na siebie takie obowiązki, którym może sprostać.

🌟 Obowiązek patriotyczny wobec narodu spełnia w inny sposób - rozumie, że walka zbroja jest skazana z góry na niepowodzenie.
🌟 Romantycy przede wszystkim kierują się sercem. 

🌟 Rozum stawiają na dalszym planie.

🌟 Poddają się oddziaływaniu irracjonalnych sił nadprzyrodzonych.
🌟 Realista i wyznawca światopoglądu materialistycznego. 

🌟 Kult wiedzy, nauki, rozumu - pozytywiści chcą, by nauka się rozwijała i docierała do szerszych kręgów - w ten sposób  rozumieją swój wkład w dobro kraju. 

🌟 Wierzą w siłę rozwoju i intelektu - na tym też polega ich patriotyzm.
🌟 Romantyk odmiennie pojmuje sprawy patriotyzmu. 

🌟Walka zbrojna jest heroicznym obowiązkiem bohatera. 

🌟 Buntuje się wobec niesprawiedliwości, istniejącym różnicom majątkowym i społecznym, rozpacza.
🌟 Pozytywista żyje w odmiennych realiach - różnice społeczne powoli się zacierają. 

🌟 Światem zaczyna rządzić pieniądz.
 
🌟 Zaczynają się pojawiać mezalianse.
🌟 Jest samotnikiem, ma świadomość własnej wyższości, piękne ideały pragnie realizować sam. 

🌟 Nie szuka więzi ze społeczeństwem i walcząc samotnie, ponosi klęskę.
🌟 Czuje się cząstką społeczeństwa i pragnie realizować szczytne ideały wspólnie z innymi ludźmi.
 
🌟 Nie jest sam, a mimo to też czasem ciężko mu osiągnąć cel.

🌟 Społecznik żyjący wśród ludzi i pracujący dla nich.
 
🌟 Realizuje hasła epoki: pracy organicznej, pracy u podstaw, utylitaryzmu itp.

Bohaterowie pozytywizmu i romantyzmu gdzie indziej poszukiwali wartości życia i robili to w sposób krańcowo różny:

  • romantyk - w sferze ducha, pozytywista – w sferze materii
  • romantyk - drogą objawienia, pozytywista – dzięki doświadczeniu
  • romantyk - chce walczyć, pozytywista – chce pracować
  • romantyk - tworzył poezję natchnioną, z głębi duszy, pozytywista – proza i użyteczne cele

Zasadą konstruowania tych dwóch typów postaci jest kontrast. 

Postacią łączącą oba światy jest Wokulski (Lalka B. Prusa), który nosi w sobie zarówno cechy romantyka jak i pozytywisty. [Inni bohaterowie – z cechami pozytywistycznymi i romantycznymi, np.: Justyna Orzelska (Nad Niemnem), Kmicic (Potop), Jacek Soplica (Pan Tadeusz) – nowy typ bohatera romantycznego].

Subskrybuj podcast Matura Na Maxa

📨 Notatki do matury wysyłamy za
Wpisz swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać darmowe notatki z podcastu. Przygotuj się do matury na maxa!

Masz pytania?

Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 17:00 oraz w trakcie trwania zajęć.
cartmichourglassarrow-left