Wielka Powtórka Maturalna

MATURA
NA MAXA

Mówimy o lekturach, epokach, motywach literackich oraz o tym, jak skutecznie przygotować się do matury. Będzie o maturze w Formule 2015 & Formule 2023.
Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska
Przejdź do Spotify 

🚀 Nowe odcinki w każdy poniedziałek i czwartek!

🧠
Edycja Wielkiej Powtórki Maturalnej
🧠
przedmiotów maturalnych
🧠
przeprowadzone wykłady
🧠
nieskończone możliwości
Średniowiecze
Nazwa epoki i ramy czasowe epoki  Termin średniowiecze pochodzi od łacińskiego sformułowania medium aevum – wiek średni, a więc czas między ważnym dla humanistów antykiem i renesansem.  Początek epoki w Europie – 476r. n. e. (data umowna), w Polsce – 2 połowa X w. – 966r...
Przejdź do odcinka
XX-lecie międzywojenne
Nazwa i ramy czasowe epoki Nazwa i granice czasowe epoki wynikają z siebie wzajemnie – to okres między dwiema wojnami światowymi. Początek epoki to rok 1918 (zakończenie I wojny światowej), koniec epoki to rok 1939 (wybuch II wojny światowej). W Polsce to czas niepodległości odzyskanej po...
Przejdź do odcinka
Młoda Polska
Nazwa i ramy czasowe epoki Nowy prąd w literaturze i sztuce zaistniał pod wieloma nazwami. Najpopularniejszym terminem, jakim określano ten okres jest Młoda Polska. Użył jej pierwszy Artur Górski, który w 1898 r. wydał cykl artykułów, w których przemawiał w imieniu młodego pokolenia pi...
Przejdź do odcinka
Pozytywizm
Nazwa i ramy czasowe epoki Umownie przyjmuje się, że w Europie okres ten zawiera się w czasie około 30 lat, mniej więcej od połowy 1850 r. do lat osiemdziesiątych XIX wieku.  Źródła nazwy „pozytywizm” upatruje się w „Wykładach filozofii pozytywnej”, sześciotomowym dziele Au...
Przejdź do odcinka
Romantyzm
Nazwa i ramy czasowe epoki Na przełomie XVIII i XIX wieku termin romantyzm zaczął funkcjonować jako nazwa nurtu literackiego, kwestionującego oświeceniową wiarę w potęgę rozumu. Epoka romantyzmu nie przebiegała w całej Europie jednakowo. Romantyzm europejski był epoką krótkotrwałą, ...
Przejdź do odcinka
Oświecenie
Nazwa i ramy czasowe epoki Oświecenie – to inaczej „wiek rozumu” (ludzi myślących i wykształconych), „wiek filozofów”, bo właśnie rozum ludzki ma być naturalnym światłem wskazującym drogę poznania świata i człowieka (po okresie ciemności, za jaki uważano epokę baroku). Tu ...
Przejdź do odcinka
Biblia
Geneza nazwy - Biblia  Biblia – z j. greckiego biblion – księga, zwój papirusu zbiór ksiąg dzielących się na Stary i Nowy Testament  to święta księga religii żydowskiej (Stary Testament) i chrześcijańskiej  pierwotnie, w hebrajskim zamiast Testamentu było Przymierze (...
Przejdź do odcinka
Barok
Nazwa i ramy czasowe epoki Nazwa epoki wywodzi się z języka portugalskiego – barocco – oznacza perłę o nieregularnym kształcie. Tło historyczne epoki to przede wszystkim wojny (z wojną trzydziestoletnią 1618-1648 na czele). Prekursorami baroku byli Włosi już w XVI w.  Barok to epo...
Przejdź do odcinka
Renesans
Nazwa i ramy czasowe epoki  Polska nazwa renesans jest tłumaczeniem włoskiego słowa „rinascita”, co znaczy „odrodzenie”. Pojęcie to wprowadził wybitny XVI-wieczny włoski pisarz, malarz, architekt – Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób zaakcentować odrębność nowej epoki od ...
Przejdź do odcinka
Antyk
Dwa określenia epoki antyk (od łac. słowa antiqus – dawny)  starożytność.  W dawniejszej literaturze:  Antyk oznacza historię i kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego, a w szczególności Grecji i Rzymu. Starożytność pojmowano natomiast jako pojęcie szersze, obejmuj...
Przejdź do odcinka
Matura w Formule 2023
Najważniejsze informacje Egzamin pisemny z języka polskiego (PP) w Formule 2023 Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. Przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.&nbs...
Przejdź do odcinka
Matura w Formule 2015
Matura ustna w Formule 2015 Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Egzamin trwa około 30 minut i składa si...
Przejdź do odcinka
KURSY | POWTÓRKI | STACJONARNIE | ONLINE
ZOBACZ WIĘCEJ