Poziom podstawowy

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej

Poziom rozszerzony

Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również można się odwołać

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Źródło: CKE

Masz pytania?

Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 17:00 oraz w trakcie trwania zajęć.
cartmic