biologia

Podstawowe role związków organicznych

Aby nauka o związkach organicznych nie była mechaniczną czynnością, warto ją zacząć od poznania podstawowej klasyfikacji. Załóżmy, że każdemu związkowi organicznemu w żywym organizmie można przypisać jedną z czterech ról: energetyczną, zapasową, budulcową lub regulującą.  Substancje o charakterze energetycznym muszą być stosunkowo małe. Gwarantują w ten sposób szybkość ich biologicznego spalenia. Jest to ich główne …

Podstawowe role związków organicznych Read More »

Woda jako źródło życia

Owocem reakcji pierwiastków ze sobą nawzajem są związki chemiczne. Spośród całego repertuaru możliwych do wykorzystania substancji to woda okazała się swego rodzaju starterem, który zainicjował wszystkie procesy leżące u podstaw powstania życia. Jej własności okazały się na tyle unikalne, że wymagają dodatkowego omówienia.  Cząsteczka wody jest zbudowana z dwóch atomów wodoru podzielonych jednym atomem tlenu. …

Woda jako źródło życia Read More »

Wszystko co musisz wiedzieć o BAKTERIACH.

Królestwo: bezjądrowe. Podkrólestwo: Archeany i Eubakterie. – ok. 3,8 miliarda lat temu powstały pierwsze organizmy żywe. Budowa komórki prokariotycznej: 0,5 do 10 μm, formy kuliste: ziarniaki, dwoinki, paciorkowce, gronkowce, pakietowe, formy wydłużone: laseczki, pałeczki, maczugowce, formy skręcone: przecinkowce, śrubowce (Spirillum), krętki (Spirochetae), formy rozgałęzione: prątki, promieniowce (Actinomyces), błona kom., ściana kom. z mureiny, otoczki śluzowe, …

Wszystko co musisz wiedzieć o BAKTERIACH. Read More »

Notatki maturalne – budowa komórek

Komórka – podstawowa jednostka życia, będąca najprostszym zdolnym do życia tworem materii. Teoria komórkowej budowy organizmów mówi, że każdy żywy organizm zbudowany jest z przynajmniej jednej komórki. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych: cechy wspólne: osłonięte błoną komórkową, wypełnione cytozolem, zawierają chromosomy i rybosom. komórka prokariotyczna: zaliczamy bakterie (Bakteria) i archeowce (Archaea), DNA w nukleoidzie, wielkość …

Notatki maturalne – budowa komórek Read More »