Co musisz wiedzieć o Bogurodzicy
na maturze 2020?

Wszystko, co musisz wiedzieć o Bogurodzicy.

Bogurodzica jest pierwszym zachowanym tekstem w języku polskim. Autor pieśni nie jest znany, rękopis pochodzi z XIII. 

Bogurodzica to pieśń maryjna. Jest hymnem i pieśnią religijną. Oznacza to, że treściowo ma związek z kultem Matki Boskiej. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza.

Bogurodzica pełniła również funkcję pieśni rycerskiej - śpiewano ją pod Grunwaldem oraz Warną. Pełniła też funkcję pieśni koronacyjnej dynastii Jagiellonów. 

Pierwsza zwrotka to modlitwa skierowana do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo u Chrystusa w celu wyjednania wiernym obfitych łask. 

W drugiej zwrotce podmiot liryczny, za pośrednictwem Jana Chrzciciela, zwraca się do Chrystusa, by wysłuchał modlitw wiernych i dał im to, o co proszą – czyli szczęśliwe życie na świecie, a po śmierci możliwość przebywania w raju.

Dlaczego Maryja i Jan Chrzciciel pojawiają się w Bogurodzicy?

Maryja jest tą, która zrodziła Chrystusa, to dzięki niej Chrystus przyszedł na świat. Jednocześnie jest osobą, która wypełniła wolę Boga, żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami, nie popełniając żadnego grzechu. Maryja przynosi Boga ludziom.

Z kolei Jan pełni w Biblii bardzo ważną rolę – zapowiada przyjście Jezusa, przygotowuje na Jego naukę. Jan w Piśmie świętym określany jest jako „głos wołającego na pustyni” – ten, który słowem zaświadcza o przyjściu Zbawiciela. Jest również tym, który udzielił Chrystusowi chrztu.

Zarówno Maryja, jak i Jan pełnią rolę pośredników między ludźmi a Bogiem. Pośrednictwo to ma charakter wertykalny – rozwija się w górę, w kierunku sfery sacrum, w kierunku Chrystusa.

Elementy wiersza:

  • rodzaj liryki - liryka bezpośrednia,
  • podmiot liryczny - zbiorowość ludzka,
  • adresaci utworu - w I zwrotce Maryja, w II – Jezus za pośrednictwem Jana Chrzciciela,
  • temat wiersza - tematyka maryjna,
  • forma utworu - utwór ma formę modlitwy. Pierwsza zwrotka to modlitwa skierowana do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo u Chrystusa w celu wyjednania wiernym obfitych łask. W zwrotce drugiej podmiot liryczny, powołując się na Jana Chrzciciela, zwraca się do Chrystusa, by wysłuchał modlitw wiernych i dał im to, o co proszą – szczęśliwe życie na świecie, a po śmierci możliwość pobytu w raju.

Wielka Powtórka Maturalna

Dla Uczestników
Materiały dodatkoweFAQ