DO MATURY ZOSTAŁO:

Rozprawka na maturze pisemnej z języka polskiego w 2022 roku!

Na maturze podstawowej z języka polskiego są aż 3 możliwości! Zobacz, co czeka Cię na maturze pisemnej w 2022. 🏆

Jak już dobrze wiesz, nie masz obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego na maturze 2022. 🥳

Przed Tobą tylko część pisemna. O tym jak poradzić sobie z testem czytania ze zrozumieniem przeczytasz tutaj.

Jednak test CR to nie wszystko, aby zdać z satysfakcjonującym wynikiem. Wysokie noty z egzaminu osiągniesz tylko, jeżeli uzupełnisz swoją maturę dobrze napisaną rozprawką maturalną.

Wiesz czego możesz spodziewać się w arkuszu maturalnym?

Na maturze pisemnej z polskiego spotkasz się z 3 możliwościami.

1. Rozprawka odnosząca się do lektury obowiązkowej.

W arkuszu zobaczysz zamieszczony fragment lektury z tzw. gwiazdką.

Dany fragment należy zanalizować, a następnie w kolejnych argumentach odwołać się do całości lektury oraz innego tekstu kultury.

Oznacza to, że najpierw musisz dokładnie przeczytać fragment zamieszczonego tekstu, aby ustosunkować się do niego w pierwszym argumencie.

Następny (drugi) argument należy podać w oparciu o całość przywołanej lektury.

Trzeci argument musisz podać opierając się o samodzielnie wybrany tekst kultury.

2. Rozprawka w oparciu o fragment tekstu, który nie jest lekturą obowiązkową.

W tym przypadku nie musisz znać całości tej lektury. 😉

Swoją pracę piszesz w oparciu o dany do analizy fragment, a dalej samodzielnie dobierasz dwa inne teksty kultury.

3. Rozprawka interpretacyjna. 

W takiej sytuacji skupisz się na przeczytaniu tekstu poetyckiego oraz samodzielnie postawisz tezę interpretacyjną.

Następnie zinterpretujesz i zanalizujesz podany utwór literacki. 

W tym przypadku nie musisz odwoływać się do innych tekstów kultury. 

Rozprawki problemowe - o czym musisz pamiętać?

Pamiętaj, aby w temacie pierwszym oraz drugim (czyli w rozprawkach problemowych) koniecznie odwołać się do trzech tekstów kultury ❗

Jeżeli tego nie zrobisz, to za każdy nieprzeanalizowany tekst stracisz co najmniej 1/3 punktów. 😨

Dzieje się tak dlatego, że w takiej sytuacji masz niezrealizowaną 1/3 tematu. 

Uważaj na błąd kardynalny!

Popełnienie błędu kardynalnego skutkuje niezdaniem matury z języka polskiego ❗

Obawiasz się popełnienia błędu kardynalnego? 😱 Więcej o nim przeczytasz w tym wpisie.

Chcesz mieć pewność, że poradzisz sobie z rozprawką maturalną?

O tym jak poprawnie napisać rozprawkę powiemy Ci na zajęciach w ramach Wielkiej Powtórki Maturalnej. 🏆 Do zobaczenia! 👋🏼🔥Ogarnij maturę 2022!
Zapisz się >>
Cena biletów wzrasta za:

Wielka Powtórka Maturalna
☎️ 798-653-913
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 39
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372740028