5 motywów w Bogurodzicy, które musisz znać!

1. DEESIS

Bogurodzica odwołuje się do motywu Deesis, zakorzenionego w średniowiecznej kulturze i malarstwie. Wzorzec ikonograficzny przedstawia Chrystusa (Gospodzin) w asyście Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, którzy pełnią funkcję pośredników między Bogiem a człowiekiem

2. MATKA

Maryja jest matką Chrystusa, to dzięki niej Chrystus przyszedł na świat.

3. MOTYW MARYJNY

Istota bardziej boska niż ludzka, podkreślona zostaje jej czystość jako dziewicy i wybranie jej przez Boga. Zajmuje szczególne miejsce w planie zbawienia, jest pośredniczką między ludźmi a Bogiem.

4. POŚREDNICTWO

Zarówno Maryja, jak i Jan pełnią rolę pośredników między ludźmi a Bogiem. Pośrednictwo to ma charakter wertykalny – rozwija się w górę, w kierunku sfery sacrum, w kierunku Chrystusa.

5. TEOCENTRYZM

W centrum zainteresowań człowieka znajduje się Bóg.

Zobacz więcej

Woda jako źródło życia

Owocem reakcji pierwiastków ze sobą nawzajem są związki chemiczne. Spośród całego repertuaru możliwych do wykorzystania substancji to woda okazała się swego rodzaju starterem, który zainicjował

Zobacz więcej »