DO MATURY ZOSTAŁO:

Motyw społeczeństwa polskiego na podstawie Lalki.

Super ważne notatki z Lalki.

„Lalka” B. Prusa jest powieścią panoramiczną, w której autor prezentuje galerię postaci ze wszystkich warstw społecznych. 

Arystokracja – to grupa społecznych próżniaków i pasożytów. Gardzą pracą i ludźmi pracy. Są zakłamani, fałszywi i egoistyczni. Mają poczucie wyższości wobec innych warstw społecznych. Ponadto prowadzą wystawny i rozrzutny tryb życia, czas spędzają głównie na zabawach i poszukiwaniu rozrywki. Nie rozwijają się ani pod względem ekonomicznym, ani pod względem kulturalnym. To ludzie, którym brak patriotyzmu, są obojętni wobec losów narodu. Degeneraci pod względem moralnym. Nie dość, że taką postawą rujnują swoje majątki, to przyczyniają się do ubożenia kraju. Stanowią zły przykład dla innych warstw społecznych. W powieści, przedstawicielami tej dominującej grupy arystokracji są– książę, Łęccy, Starski, baron Dalski, baron Krzeszowski.

Szlachta – to ludzie, stanowiący kiedyś główną siłę polityczną społeczeństwa, którzy po uwłaszczeniu chłopów nie potrafią odnaleźć się w nowym ładzie ekonomicznym a samodzielnie nie radzą sobie już gospodarowaniem we własnych majątkach. Ubożeją, trwonią pieniądze, popadają w długi próbując żyć jak kiedyś. Niektórzy z nich przenoszą się do miast, ale i tam nie potrafią przystosować się do nowych warunków życia. Przedstawicielami tej warstwy społecznej są m.in. ojciec Wokulskiego, Wirski, Misiewiczowa.

Mieszczaństwo – tę grupę społeczną można podzielić na trzy grupy:

  • Mieszczaństwo polskie – cechuje ich przede wszystkim brak wiary we własne siły, brak inicjatywy czy energii do życia, a co za tym idzie – brak chęci do pracy. Jest to grupa skłócona, bierna, zacofana. Chętnie wzorują się na arystokracji, próbując kopiować styl życia wyższej warstwy społecznej i poza tym, nie mają żadnych innych ambicji. Prowadzą próżniaczy tryb życia, nie są zdolni do wypracowania własnego etosu, kultury ani własnych wzorców postępowania. Przedstawiciele tej warstwy to np. Krzeszowska, Węgrowicz, Szprot.
  • Mieszczaństwo pochodzenia niemieckiego – tę część mieszczan, Prus obdarza wielką pracowitość, zaradność a przede wszystkim wytrwałość. To ludzie, którzy potrafią oszczędzać, mają plan na życie i konsekwentnie go realizują. Przedstawicielami są np. Minclowie.
  • Mieszczaństwo pochodzenia żydowskiego – dla nich najważniejsze jest zdobywanie pieniędzy i bogacenie się w każdy możliwy sposób. Są bezwzględni, aroganccy, działają czasem podstępem ale jednocześnie są energiczni i przedsiębiorczy, przejmują bankrutujące gospodarstwa szlacheckie, kamienice i sklepy. Przedstawiciele tej warstwy to np. Szlangbaumowie.

Lud miejski – to ludzie, którzy żyjący na ogół w wielkiej nędzy. Są wśród nich wyrobnicy i rzemieślnicy, którzy choć skazani na głodową egzystencję, są pracowici uczciwi, bardzo skromni i zawsze wdzięczni za każdą okazaną im pomoc. Przedstawiciele tej warstwy to np. Wysocki, Węgiełek, „Magdalenka” ale również biedota Powiśla – mieszkańcy przerażająco nędznej i zaniedbanej dzielnicy Warszawy.

Ogarnij maturę 2022!
Zapisz się >>
Cena biletów wzrasta za:

Wielka Powtórka Maturalna
☎️ 798-653-913
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 39
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372740028