Matura Na Maxa

Matura w Formule 2023

Nowy odcinek w każdy poniedziałek i czwartek o 19:00!

Najważniejsze informacje

Egzamin pisemny z języka polskiego (PP) w Formule 2023

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. Przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. 

Egzamin maturalny z języka polskiego (PP) trwa 240 minut i składa się z trzech elementów:

Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) – 10 pkt 

Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) – 15 pkt 

Wypracowanie – 35 pkt.

Na egzaminie będą dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny). Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej – lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych.

Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów.

Egzamin ustny z języka polskiego w Formule 2023

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustanej również jest egzaminem obowiązkowym. 

Egzamin ustny w Formule 2023 trwa 30 minut, w tym:

  • 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
  • 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

Zadanie z puli pytań jawnych

Zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej.

Zadanie z puli pytań niejawnych

Dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Zadanie pierwsze będzie zawierało tylko polecenie, natomiast zadanie drugie będzie zawierało również tekst kultury.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30.

Egzamin z języka polskiego (PR) w Formule 2023

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowy. 

Matura z języka polskiego (PR) trwa 210 minut i składa się tylko z jednej części - wypracowania.

Arkusz zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi.

Należy pamiętać, że każdy temat będzie wymagał odwołania się do lektury szkolnej wybranej spośród lektur obowiązkowych. Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym. Ponadto należy odwołać się do wybranego kontekstu. 

Jako utwór dodatkowy poza lekturą obowiązkową można przywołać poezję albo inny utwór literacki. Nie musi to być lektura obowiązkowa. 

Do zdobycia jest 35 punktów. 

Źródło: CKE

KURSY | POWTÓRKI | STACJONARNIE | ONLINE
ZOBACZ WIĘCEJ
Dołącz i zdaj maturę!
ZAPISZ SIĘ >>
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000939423, NIP: 937-274-00-28, +48 798-653-913, [email protected]