polski

Rozprawka i interpretacja tekstu poetyckiego – informacje podstawowe

Rozprawka Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która wymaga od Ciebie: zrozumienia załączonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego), sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego w poleceniu i odnoszącego się do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego, rzeczowego i logicznego uzasadnienia swojego stanowiska, odwołania się do załączonego …

Rozprawka i interpretacja tekstu poetyckiego – informacje podstawowe Read More »

5 motywów w Bogurodzicy, które musisz znać!

1. DEESIS Bogurodzica odwołuje się do motywu Deesis, zakorzenionego w średniowiecznej kulturze i malarstwie. Wzorzec ikonograficzny przedstawia Chrystusa (Gospodzin) w asyście Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, którzy pełnią funkcję pośredników między Bogiem a człowiekiem 2. MATKA Maryja jest matką Chrystusa, to dzięki niej Chrystus przyszedł na świat. 3. MOTYW MARYJNY Istota bardziej boska niż ludzka, …

5 motywów w Bogurodzicy, które musisz znać! Read More »

Musisz wiedzieć czym są ARCHAIZMY.
Matura z języka polskiego 2020.

Archaizm – wyra lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze w pewnym stopniu używane, lecz postrzegane jako dawne. Bogurodzica jest najbardziej typowym przykładem, pozwalającym śledzić cechy dawnej, średniowiecznej polszczyzny i porównywać ją ze współczesnym językiem polskim. Znaczna część użytych w Bogurodzicy form wyrazowych i gramatycznych …

Musisz wiedzieć czym są ARCHAIZMY.
Matura z języka polskiego 2020.
Read More »

Co musisz wiedzieć o Bogurodzicy
na maturze 2020?

Bogurodzica jest pierwszym zachowanym tekstem w języku polskim. Autor pieśni nie jest znany, rękopis pochodzi z XIII.  Bogurodzica to pieśń maryjna. Jest hymnem i pieśnią religijną. Oznacza to, że treściowo ma związek z kultem Matki Boskiej. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza. Bogurodzica pełniła również funkcję pieśni rycerskiej – śpiewano ją …

Co musisz wiedzieć o Bogurodzicy
na maturze 2020?
Read More »

Motyw społeczeństwa polskiego na podstawie Lalki.

„Lalka” B. Prusa jest powieścią panoramiczną, w której autor prezentuje galerię postaci ze wszystkich warstw społecznych.  Arystokracja – to grupa społecznych próżniaków i pasożytów. Gardzą pracą i ludźmi pracy. Są zakłamani, fałszywi i egoistyczni. Mają poczucie wyższości wobec innych warstw społecznych. Ponadto prowadzą wystawny i rozrzutny tryb życia, czas spędzają głównie na zabawach i poszukiwaniu rozrywki. …

Motyw społeczeństwa polskiego na podstawie Lalki. Read More »

Kim był Wokulski? Romantyk czy pozytywista?

Bohater „Lalki” jest typowym reprezentantem „straconego pokolenia”. Powstanie styczniowe wybuchło, gdy był już dorosłym człowiekiem, więc jak większość młodych ludzi z jego klasy Wokulski brał w nim aktywny udział. Można przyjąć, że klęska powstania popchnęła go w kierunku bliższych realizmowi postaw i zachowań, ale jego życie już na zawsze zostało „skażone” romantyzmem. Jako bohater literacki …

Kim był Wokulski? Romantyk czy pozytywista? Read More »

cover photo

7 motywów w Lalce, które musisz znać!

W „Lalce” Prusa można dostrzec realizację wielu motywów literackich, na przykład takich jak: 1. DOM Dom rodzinny Rzeckiego – wspomnienie rodzinnego domu budzi u Rzeckiego ciepłe uczucie tęsknoty za miejscem bezpiecznym i serdecznym. To tam krystalizowała się jego postawa obywatelska, stamtąd wyniósł uwielbienie dla Napoleona. Rzecki wyszedł z domu, w którym uczucia patriotyczne odgrywały bardzo …

7 motywów w Lalce, które musisz znać! Read More »