Miesiąc: Styczeń 2020

Rozprawka i interpretacja tekstu poetyckiego – informacje podstawowe

Rozprawka Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która wymaga od Ciebie: zrozumienia załączonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego), sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego w poleceniu i odnoszącego się do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego, rzeczowego i logicznego uzasadnienia swojego stanowiska, odwołania się do załączonego …

Rozprawka i interpretacja tekstu poetyckiego – informacje podstawowe Read More »

Podstawowe role związków organicznych

Aby nauka o związkach organicznych nie była mechaniczną czynnością, warto ją zacząć od poznania podstawowej klasyfikacji. Załóżmy, że każdemu związkowi organicznemu w żywym organizmie można przypisać jedną z czterech ról: energetyczną, zapasową, budulcową lub regulującą.  Substancje o charakterze energetycznym muszą być stosunkowo małe. Gwarantują w ten sposób szybkość ich biologicznego spalenia. Jest to ich główne …

Podstawowe role związków organicznych Read More »

Zasady nazywania związków organicznych

Podczas praktycznej nauki przyjdzie Ci spotkać się z wieloma organicznymi związkami. O ile z reakcjami sobie poradzisz (są schematyczne), o tyle problem może stanowić dla Ciebie nazwanie reagentów. Istnieje ogromny zbiór reguł, jak robić to poprawnie. Opracowała go IUPAC. Generalnie, nauka tego na pamięć to jakaś porażka. Postarałem się wyciągnąć z tego najważniejsze elementy. Nie …

Zasady nazywania związków organicznych Read More »

Jak zrozumieć chemię organiczną

Słyszysz lub czytasz słowa: chemia organiczna? Myślisz: o (tutaj wstaw dowolny wykrzyknik, nawet jeżeli miałby być wulgarny). Doskonale Cię rozumiem. Masa zaklęć do nauki na pamięć, pełno różnych kategorii związków, jakieś dziwne mechanizmy. Nic tylko kuć, albo dać sobie z tym spokój. Mnie ten dział też przytłoczył. Masakra. Co tu zrobić? Stając w obliczu wyzwania …

Jak zrozumieć chemię organiczną Read More »

Rodzaje i mechanizmy reakcji – chemia organiczna

Zanim zabierzesz się za cokolwiek z chemii organicznej wiedz, że rządzi się ona nieco odmiennymi prawami, niż nieorganiczna. Przede wszystkim należy wyróżnić trzy rodzaje reakcji – substytucję, addycję i eliminację. Pierwsza z nich polega na zamianie jednego elementu przyłączonego do związku organicznego na inny, a krotność ewentualnych wiązań węgiel-węgiel nie zmienia się (czyli zostaje takie, …

Rodzaje i mechanizmy reakcji – chemia organiczna Read More »

Istota reakcji redoks i stopień utlenienia

Istota reakcji redoks Uważam, że najwięcej umiejętności nabierzesz w praktyce, a zaśmiecanie tekstu setkami wzorów tego nie zmieni. Dlatego, w niniejszym fragmencie będę trzymać się owej zasady. Niemniej jednak zobowiązany jestem nakreślić Ci kontury, wedle których samodzielnie uporasz się z każdym równaniem redoks. Zacznę od wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest reakcja tego typu. Nazwałbym …

Istota reakcji redoks i stopień utlenienia Read More »

Woda jako źródło życia

Owocem reakcji pierwiastków ze sobą nawzajem są związki chemiczne. Spośród całego repertuaru możliwych do wykorzystania substancji to woda okazała się swego rodzaju starterem, który zainicjował wszystkie procesy leżące u podstaw powstania życia. Jej własności okazały się na tyle unikalne, że wymagają dodatkowego omówienia.  Cząsteczka wody jest zbudowana z dwóch atomów wodoru podzielonych jednym atomem tlenu. …

Woda jako źródło życia Read More »

Mol – wszystko co musisz wiedzieć.

W chemii niezwykle ważne są jej molekularne podstawy. Każda cząsteczka zbudowana jest z atomów, jony różnią się od nich jedynie liczbą elektronów. Tak, czy inaczej – reakcje chemiczne można porównać do specyficznego bilardu, zderzania się kul. Tylko jest jeden problem – nie jesteś w stanie ich zobaczyć, policzyć, czy dotknąć. Jak zatem przewidzieć, ile zasady …

Mol – wszystko co musisz wiedzieć. Read More »

Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków.

Właściwości fizyczne pierwiastków Zacznijmy od zauważenia, że im wyższe są powłoki i podpowłoki, na których znajdują się elektrony, tym więcej zaskakujących właściwości wykazują pierwiastki. Własności te należy wymienić i krótko opisać. Zacznę od fizycznych, czyli takich, które jawią się w wtedy, gdy nie zachodzi reakcja chemiczna. Może to być na przykład temperatura topnienia i wrzenia …

Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków. Read More »

Powłoki elektronowe i orbitale.

Powłoki elektronowe O ile liczba protonów determinuje jednoznacznie jaki to pierwiastek, o tyle za wszelkie chemiczne reakcje odpowiada to, co zewnętrzne. Czyli elektrony zgromadzone na powłokach, które przez analogię do Układu Słonecznego zdefiniowałbym jako orbitę. Im dalsza powłoka, tym większą energię ma obiekt po niej krążący. Na jednej może się znajdować kilka elektronów. Czasem tylko …

Powłoki elektronowe i orbitale. Read More »